Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến thực hiện Quyết định xử lý vi p...

Thông tin  
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến thực hiện Quyết định xử lý vi phạm hành chính của công ty TNHH SAVINA Hà Nam.
Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã ban hành văn bản số 61/TTr đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam, cung cấp thông tin về số tiền và phong tỏa tài khoản số: 48210000239223 của công ty TNHH SAVINA Hà Nam.
Chi tiết văn bản xin tải tại đây./.