Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chỉ đạo điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân  
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Sở tài nguyên và môi trường có Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Công ty TNHH Vận tải Hồng Hà
Nội dung Quyết định xem chi tiết qd18.pdf