Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc đôn đốc công khai thủ tục hành chính .

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Về việc đôn đốc công khai thủ tục hành chính .
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 3207/VPUB-KSTT về việc đôn đốc công khai thủ tục hành chính .
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvan3207.pdf