Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo chương trình giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam

Tin hoạt động  
Thông báo chương trình giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cho nhân dân và doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh Hà Nam, đồng thời giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt các bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật về Tài nguyên và Môi trường tại địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến trên mạng Internet với các cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:
Chủ đề giao lưu trực tuyến: Giao lưu trực tuyến về quản lý Nhà nước lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường.
- Nơi nhận và trả lời câu hỏi:
1. Chuyên mục Hỏi – Đáp trên trang thông tin điện tử của Sở:
+ Địa chỉ: http://tnmthanam.gov.vn/
2. Hệ thống Giao lưu trực tuyến:
+ Địa chỉ: http://hanam.monre.gov.vn
3. Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ của Sở:
+ Địa chỉ Email:Sotnmt@hanam.gov.vn
Thời gian nhận câu hỏi từ ngày 01 / 7 /2021 đến 08 / 7 /2021.
Thời gian tổ chức giao lưu và trả lời trên mạng Internet: Từ 8h00’ đến 16h30’ ngày 08 / 7 /2021.
Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nam xin thông báo với nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết và tham gia giao lưu