Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường đối với hộ kinh doanh Tống Anh Cường. Địa chỉ ...

Thanh tra - Kiểm tra  
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường đối với hộ kinh doanh Tống Anh Cường. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường đối với hộ kinh doanh Tống Anh Cường. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây QĐ xử phạt HKD Tống Anh Cường.pdf
Tin liên quan