Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện thị xã Duy Tiên

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện thị xã Duy Tiên
Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Duy Tiên
Nội dung Quyết định xem chi tiết 5. Kế hoạch sử dụng đất thị xã Duy Tiên.pdf
Tin liên quan