Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đâyQuyết định cập nhật kế hoạch SD đất phủ Lý 2023.pdf