Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc cập nhật công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây 972. Thanh Liêm.pdf