Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thanh tra - Kiểm tra  
Quyết định ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày 10 tháng 2 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 36/QĐ-STN&MT về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso36.pdf   
Phụ lục đính kèm xem chi tiết tại đây Phụ lục kèm theo QĐ thanh tra, kiểm tra năm 2022-sua.pdf
Tin liên quan