Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ ...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Quèn Cây Chanh, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh)
Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 100/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Quèn Cây Chanh, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh)
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đâyquyetdinhso100.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan