Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với dự án "ĐTXD công ...

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với dự án "ĐTXD công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Thung Bầu, TT. Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam" của Công ty cổ phần Sơn Hải
Ngày 09 tháng 10 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2523/KL-STN&MT về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với dự án "ĐTXD công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Thung Bầu, TT. Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam" của Công ty cổ phần Sơn Hải
Nội dung Kết luận thanh tra xem chi tiết tại đâyketluanthanhtraso2523.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan