Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với dự án "ĐTXD công ...

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với dự án "ĐTXD công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Thung Canh Nội xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà nam" của Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Thanh Sơn
Ngày 09 tháng 10 năm 20223, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2522/KL-STN&MT về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với dự án "ĐTXD công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Thung Canh Nội xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà nam" của Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Thanh Sơn
Nội dung Kết luân xem chi tiết tại đâyketluanthanhtraso2522.pdf
Tin liên quan