Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Kim Bảng

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận thanh tra về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Kim Bảng
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Kết luận thanh tra số 371/KLTT-STN&MT về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Kim Bảng
Nội dung Quyết định xem chi tiết 2021-3-11-KLTT 371- Kim Bảng.pdf
Tin liên quan