Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải cách hành chính năm 2022

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Cải cách hành chính năm 2022
Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành kế hoạch số 3453/KH-UBND về kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Nội dung kế hoạch xem chi tiết tại đây kehoachcchc3453.pdf