Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc mời báo giá sửa chữa, thay thế thiết bị máy chủ tại Trung tâm Thông tin dữ liệu và Phát triển quỹ đất

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo về việc mời báo giá sửa chữa, thay thế thiết bị máy chủ tại Trung tâm Thông tin dữ liệu và Phát triển quỹ đất
Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-STN&MT ngày 22/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;
Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất có nhu cầu tiếp nhận báo giá sửa chữa thay thế thiết bị máy chủ để khách hàng tham khảo trong lập dự trù kinh phí tổ chức thực hiện.
Chi tiết Thông báo ​số 195/TTDL&PTQĐ: ​TB 195_TTDL&PTQD.pdf
Tin liên quan