Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mời quan tâm, nghiên cứu và thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Quản lý, vận hành, lưu trữ, bảo trì hệ thống ...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Mời quan tâm, nghiên cứu và thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Quản lý, vận hành, lưu trữ, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam” và thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
Ngày 11 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất ban hành Công văn số 191/TTDL&PTQĐ về việc mời quan tâm, nghiên cứu và thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Quản lý, vận hành, lưu trữ, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam” và thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam”

Trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có tổ chức thực hiện các dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Quản lý, vận hành, lưu trữ, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam" và thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Đề nghị các nhà thầu có năng lực, quan tâm thực hiện dự án:

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Quản lý, vận hành, lưu trữ, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam". Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Gửi hồ sơ năng lực, báo giá về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam qua Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất. (Địa chỉ 187 đường Quy Lưu phường Minh Khai thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam; Điện thoại 0226.3842327 )

 Việc tổ chức thực hiện theo luật đấu thầu sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo trên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 Các đơn vị tư vấn quan tâm theo dõi và tham gia đấu thầu.

Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất thông báo để Quý Công ty phối hợp thực hiện./.

Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso191.pdf


Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất
Tin liên quan