Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo giá phí thẩm định giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin "Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý r...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Báo giá phí thẩm định giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin "Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
Ngày 07 tháng 3 năm 2024, Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển Quỹ đất ban hành Công văn số 105/TTDL&PTQĐ về việc báo giá thẩm định giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin "Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso105.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan