Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện D...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại xã Liêm Chung, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý
Ngày 01 tháng 12 năm 2022 Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại xã Liêm Chung, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý
Nội dung kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại xã Liêm Chung, xã Liêm Tiết​ xem chi tiết tại đây TB kèm 198.pdf
Tin liên quan