Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án đầ...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ kết hợp với nhà ở tại xã Liêm Chung, Liêm Tiết thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 186 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ kết hợp với nhà ở tại xã Liêm Chung, Liêm Tiết thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây TB186.pdf

Tiêu chí đi kèm Thông báo xem chi tiết tại đây tieu chí kem 186.pdf


Tin liên quan