Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở dân cư tại thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở dân cư tại thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Nam - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 192 về  lựa việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở dân cư tại thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây TB192.pdf

Tiêu chí đi kèm Thông báo xem chi tiết tại đây kem 192.pdf


Tin liên quan