Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện D...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới, chế biến nông sản kết hợp du lịch trải nghiệm, tại xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng
Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới, chế biến nông sản kết hợp du lịch trải nghiệm, tại xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng
Nội dung kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới, chế biến nông sản kết hợp du lịch trải nghiệm, tại xã Thụy Lôi​ xem chi tiết tại đây thong bao 203.pdf
Tin liên quan