Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định vể việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duy Tiên

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định vể việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duy Tiên
Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duy Tiên
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso724.pdf