Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Tin tức - Sự kiện  
Tập huấn ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Chiều ngày 8/9, tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) ngành tài nguyên và môi trường năm 2016.
<a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Tin-hoat-dong/Tap-huan-ung-dung-va-phat-trien-cong-nghe-thong-tin-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-1895/"> Xem tiếp  </a>

 

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc; đại diện Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện các Bộ, ngành liên quan; lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ và sự phấn đấu của toàn ngành tài nguyên và môi trường, hệ thống tổ chức trách về CNTT ngày càng hoàn thiện trong tất cả các khâu: ứng dụng, cải cách hành chính, hiện đại hóa hành chính, lưu trữ thông tin và dự liệu CNTT. Sự phát triển của hệ thống tổ chức trách về CNTT đã góp phần quan trọng hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, toàn ngành đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chương trình kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực CNTT để việc tổ chức thực hiện tại các địa phương đạthiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tại Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác ứng dụng CNTT ngành tài nguyên và môi trường năm 2015 - 2016, các đại biểu lắng nghe những kết quả đã đạt được; đồng thời tập trung trao đổi, thảo luận, tháo gỡ khó khăn và đề ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT tại các địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cho biết, ứng dụng công nghệ thông tin là mục tiêu quan trọng trong hiện đại hóa ngành tài nguyên và môi trường góp phần tích cực trong việc tăng năng suất, hiệu suất lao động, cải cách hành chính, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, minh bạch hóa thông tin, quản lý tốt ngành tài nguyên môi trường, quản lý hành chính, quản lý các hồ sơ thông qua mạng. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường sẽ hỗ trợ tích cực tăng cường quản lý, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành trong thời gian tới.

Do vậy, Thứ trưởng yêu cầu, tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu để triển khai ứng dụng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường; tiếp nhận và nhận chuyển giao công nghệ mới; hàng năm tổ chức mở các lớp đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ, công tác chuyên môn, phần mềm chuyên ngành cho cán bộ ngành tài nguyên và môi trường.

 

Toàn cảnh hội nghị