Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cả...

Thông tin  
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục qua trung tâm hành chính phường Thanh Tuyền kết nối từ đường Phạm Công trứ đến đường Phan Huy Ích, thành phố Phủ Lý
Ngày 08 tháng 4 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 77/QĐ-STN&MT Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục qua trung tâm hành chính phường Thanh Tuyền kết nối từ đường Phạm Công trứ đến đường Phan Huy Ích, thành phố Phủ Lý
Chi tiết xin tải tại đây:
1. Quyết định số 77/QĐ-STN&MT: 
2. Tài liệu liên quan: