Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 07 tháng 6 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1422/STN&MT-MT về việc tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2024

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Ngày 07 tháng 6 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1422/STN&MT-MT về việc tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2024
Văn bản số 1422/STN&MT-MT của  Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị: Sở Thông tin truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Hà Nam: Tiếp tục lan toả các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2024 tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam,
​Chi tiết Văn bản số 1422/STN&MT-MT ngày 07/6/2024 của Sở Tài nguyên và môi trường: CV 1422_STN&MT-MT.pdf
Tin liên quan