Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở TN&MT Hà Nam: tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đảng - Đoàn thể Tin tức  
Sở TN&MT Hà Nam: tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 05/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam (TN&MT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

 

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Minh Hiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh Hà Nam; đồng chí Vũ Hữu Song – TUV, Bí thư Đảng ủy - GĐ Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND, các đồng chí Lãnh đạo phòng TN&MT huyện, thành phố, Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc Sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động trong Sở.

Toàn cảnh hội nghị
 
Hội nghị đã cơ bản nhất trí với Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở TN&MT do đồng chí Đinh Xuân Thông – PGĐ Sở trình bày. Báo cáo đã chỉ rõ: Năm 2017, mặc dù đã được UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tài nguyên và môi trường tham gia các khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, song do khối lượng và tính chất khó khăn của công việc ngày càng cao, ý thức sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường của người dân và doanh nghiệp trong tỉnh đã được nâng lên rõ rệt nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, cộng với việc địa bàn tỉnh vẫn còn đang gánh chịu hậu quả về môi trường của tỉnh lân cận nên công tác quản lý đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự phối hợp của các cấp, các ngành; sự nỗ lực, năng động và quyết tâm cao của Lãnh đạo Sở và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ tài nguyên môi trường năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, trong công tác tham mưu ban hành văn bản quản lý Nhà nước và hướng dẫn cơ sở thực hiện, đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tài nguyên và môi trường đã được Sở quán triệt, tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện. Tập trung trước hết là việc lập quy hoạch, kế hoạch, tham mưu ban hành văn bản QPPL, chỉ đạo điều hành. Hầu hết các văn bản Sở tham mưu đảm bảo tiến độ, chất lượng, giải quyết được những vướng mắc mà thực tiễn địa phương đòi hỏi, góp phần ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. năm 2017, Sở đã tham mưu Tỉnh uỷ ban hành 03 Chỉ thị; Tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành 06 văn bản QPPL; Trình HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết 15 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh; Phê duyệt “Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035”; Danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2018 trên địa bàn tỉnh ...

Đối với công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ, Sở TN&MT Hà Nam tham mưu UBND tỉnh xử lý những vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý đất đai như: việc cấp GCNQSD đất, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tiếp tục rà soát xây dựng phương án điều chỉnh đơn giá thuê đất năm 2017. Tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất của 07 tổ chức sử dụng đất. Xây dựng bản đồ giá đất năm 2017 của 05 xã huyện Thanh Liêm. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất 51 dự án; tham gia ý kiến góp ý quy hoạch 15 dự án; góp ý dự án đầu tư, hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng 136 dự án có liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; góp ý 02 Đề cương, Quy hoạch ngành. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng CSDL đất đai cúng đạt được những kết quả đáng khích lệ: năm 2017, Sở đã triển khai đo đạc đất nông nghiệp cho 21 xã. Cấp mới và cấp đổi giấy Chứng nhận QSD đất cho 831 tổ chức, 12.361 hộ gia đình, cá nhân; cấp đổi 35.700 giấy Chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn đổi.

Công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều đóng góp cho địa phương trong việc  hoàn thiện bộ chỉ thị và hiện trạng môi trường chuyên đề năm 2017. Phối hợp với UBND 03 huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân đánh giá, thẩm định tiêu chí BVMT trong xây dựng nông thôn mới đối với 19 xã và tiêu chí BVMT đối với 03 làng nghề. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với hoạt động của nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP môi trường Thanh Thủy, Công ty CP đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa ...

Đồng chí Trương Minh Hiến -Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  phát biểu tại hội nghị
 
Bên cạnh những kết quả đạt được của công tác quản lý đất đai, đo đạc bản đồ và lĩnh vực môi trường thì công tác quản lý khoáng sản, quản lý tài nguyên Nước –KTTV-BĐKH cũng đạt những thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt là công tác kiểm tra, thanh tra pháp chế và tuyên truyền. Năm qua, Sở đã tiếp và giải thích chế độ chính sách 32 lượt với tổng số 32 công dân đều liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tiếp nhận và xử lý 35 đơn thư trong đó số đơn tồn từ năm 2016 chuyển sang là 06 đơn. Tham gia tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND tỉnh vào ngày 20 hàng tháng. Duy trì tiếp dân vào thứ 5 hàng tuần tại Sở. Đối với 14 vụ việc UBND tỉnh giao trong năm 2017, Sở tham mưu UBND tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại: 03 vụ việc; kiểm tra, xem xét, rà soát, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh: 10 vụ việc và 01 vụ tố cáo (nặc danh).

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, ngành TN&MT tiếp tục đẩy mạnh và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; chủ động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường tập huấn và tuyên truyền các văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường để người dân, doanh nghiệp được biết và chấp hành tốt, cùng cơ quan nhà nước quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; tham gia và thực hiện hiệu quả việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền tại các Trung tâm Hành chính công của tỉnh và các huyện, thành phố.

Hội nghị đã nghe 05 ý kiến phát biểu của đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, các đơn vị thuộc Sở. Các ý kiến tập trung vào việc đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường tại đơn vị.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Minh Hiến – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đã đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành. Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm 2017, ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quản lý ngành mà Tỉnh ủy, UBND Tỉnh cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường giao. Đồng chí cũng đề nghị ngành tiếp tục đổi mới toàn diện để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 2018 như: Công tác xây dựng và tham mưu ban hành văn bản quản lý Nhà nước, các đề án trọng tâm. Tiếp tục thực hiện rà soát, xử lý các tồn tại, vi phạm trong thực hiện Kế hoạch 566/KH-UB tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp đổi GCNQSD đất, chỉnh lý biến động; xây dựng CSDL hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm kê, thống kê trữ lượng khoáng sản năm 2018. Đôn đốc các tổ chức hoạt động khoáng sản thống kê, kiểm kê trữ lượng, báo cáo hoạt động khoáng sản hàng năm; đo, lập bản đồ hiện trạng mỏ theo quy định.
 
Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trương Minh Hiến đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, tập thể lao động suất sắc cho những tập thể và cá nhân thuộc Sở đã có thành tích cao.
 

 

Ngô Chiến