Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Công chức, Viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam năm 2018

Đảng - Đoàn thể Tin tức  
Hội nghị Công chức, Viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam  năm 2018
Ngày 19 tháng 01 năm 2018, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Hữu Song –TUV,GĐ Sở TN&MT Hà Nam. Tham dự còn có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn cơ sở, Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc Sở cùng toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong Sở.

 

Đồng chí Đinh Xuân Thông – PGĐ Sở trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức viên chức năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 và các giải pháp tổ chức thực hiện. Trong năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, Ban giám đốc Sở, sự hoạt động có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể thuộc Sở và sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở đã chung tay, góp sức, sáng tạo, thực hiện và hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu đã được Hội nghị Công chức viên chức năm 2017 biểu quyết thông qua.

 

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ CCVC năm 2018

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017 do đại diện Ban Thanh tra nhân dân trình bày. Báo cáo cho thấy, năm 2017  mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan đã luôn nỗ lực, đoàn kết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua, làm động lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng khối đoàn kết tập thể; đời sống tinh thần của công chức viên chức và người lao động trong cơ quan được quan tâm, thiết thực hơn. Cụ thể, năm 2017 đã có 13 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến trong đó 03 đơn vị thuộc Sở được UBND tỉnh công nhận Tập thể Lao động xuất sắc; 35 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 218 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân; đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho 01 cá nhân; đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen cho 06 tập thể và cá nhân thuộc Sở.


Đồng chí Hoàng Chiến Thắng báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017

Các đại biểu tham dự hội nghị đã cùng nhau thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo, Nghị quyết ; các ý kiến tham luận chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; những thắc mắc, tâm tư nguyện vọng của người lao động khi thực hiện chủ trương của tỉnh về sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập;  vấn đề về việc làm, thu nhập hay trang thiết bị phục vụ trong công việc…cũng được người lao động quan tâm và thảo luận.

Đồng chí Vũ Hữu Song – Giám đốc Sở thay mặt ban lãnh đạo đã giải đáp và định hướng giải quyết kiến nghị của các đơn vị, các Tổ công đoàn về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, chỉ đạo điều hành, thi đua khen thưởng, các vấn đề về công ăn việc làm của các đơn vị sự nghiệp, kinh phí, trang thiết bị… Đồng chí cũng đề nghị toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động  phát huy hơn nữa vai trò cá nhân và dân chủ tích cực đối với tập thể, đấu tranh với những biểu hiện dân chủ tiêu cực để dân chủ được thực hiện một cách hiệu quả tại cơ quan, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng các tổ chức, đoàn thể tiên tiến.


Đồng chí Vũ Hữu Song – Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị

 
Hội nghị đã sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn cơ sở phát động và biểu quyết thông qua 5 chỉ tiêu phấn đấu năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu thứ nhất: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018. Duy trì tốt các hoạt động chung của cơ quan.

Chỉ tiêu thứ hai: Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý và chuyên môn; cải tiến phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc. Mỗi đơn vị có ít nhất 01 sáng kiến cải tiến phương pháp quản lý và nghiệp vụ.

Chỉ tiêu thứ ba: Cán bộ CCVC và người lao động tích cực học tập về mọi mặt để nâng cao nhận thức chính trị, trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi cán bộ CCVC và lao động đăng ký thực hiện ít nhất 01 việc làm cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng về chất lượng, đa dạng về hình thức  với mục tiêu phục vụ ngành.

 

Chỉ tiêu thứ tư: 100% cán bộ công chức viên chức và người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, các quy định của cơ quan. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, chế độ hội họp. Xây dựng  đoàn kết tập thể. Nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ  CCVC và lao động.

Chỉ tiêu thứ năm: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể nhằm quyết tâm giữ vững danh hiệu cơ quan tiên tiến, tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ngô Chiến