Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lợi ích kinh tế và xã hội lớn từ đầu tư vào các dịch vụ thời tiết

Chỉ đạo điều hành  
Lợi ích kinh tế và xã hội lớn từ đầu tư vào các dịch vụ thời tiết
Tại Hội nghị cấp cao LHQ về biến đổi khí hậu (COP17) đang diễn ra ở thành phố Dubran (Nam Phi), Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) Michel Jarraud đã khẳng định, đầu tư phát triển các dịch vụ thời tiết trong &quot;Khuôn khổ dịch vụ thời tiết toàn cầu&quot; sẽ đem lại lợi ích khổng lồ không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội.<a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Khi-tuong-Thuy-van/Loi-ich-kinh-te-va-xa-hoi-lon-tu-dau-tu-vao-cac-dich-vu-thoi-tiet-884/">Xem tiếp</a>

Mưa đông

Ông nhấn mạnh, về kinh tế, đầu tư này mang lại lợi nhuận gấp 10 lần vốn đầu tư trong khi lợi nhuận về xã hội cũng rất lớn: An ninh lương thực tốt hơn, quản lý nguồn nước tốt hơn, sức khỏe con người được cải thiện và nguy cơ cũng như thiệt hại do thảm họa tự nhiên giảm mạnh. Để kích hoạt khuôn khổ dịch vụ thời tiết, ban đầu cần vài chục triệu USD và có thể tăng dần tới hàng trăm triệu USD. Đầu tư ban đầu này nhỏ hơn rất nhiều so với nguồn vốn đầu tư vào các chương trình quan sát vệ tinh và thông tin qua các siêu máy tính. Điều quan trọng là thiết lập quan hệ giữa Khuôn khổ và Quỹ Xanh đã được LHQ thiết lập để hỗ trợ các nước đang phát triển giảm, thích nghi và nâng cao năng lực đối phó với biến đổi khí hậu.

Khuôn khổ dịch vụ thời tiết toàn cầu được phát triển chung bởi các cơ quan LHQ như WMO, Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Chiến lược quốc tế của LHQ về giảm thảm họa ….. nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu dịch vụ thời tiết và nguồn đầu tư sẵn có, đặc biệt ở các nước đang phát triển dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Khuôn khổ này cũng nhằm ứng dụng và biến các tiến bộ khoa học thành công cụ hành động thích hợp với nhu cầu của mỗi nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục trong tương lai.

Theo nghiên cứu của WMO, hiện vẫn cón tới 70 nước vẫn chưa được cung cấp các dịch vụ thời tiết và khí hậu căn bản để các nước này có thể chủ động thực hiện các dịch vụ thích hợp nhằm giảm các nguy cơ thảm họa hạn hán , lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Nhiều nước như Somalia và Haiti… dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu nhưng hiện nay hoàn toàn không có dịch vụ thời tiết.

Ngô Chiến