Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay đổi địa chỉ Giao lưu trực tuyến lần 1, năm 2021 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam

Chỉ đạo điều hành  
Thông báo thay đổi địa chỉ Giao lưu trực tuyến lần 1, năm 2021 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Do sự cố đột xuất của máy chủ hệ thống Giao lưu trực tuyến trên trang http://hanam.monre.gov.vn. Nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tổ chức nhận câu hỏi Giao lưu trực tuyến qua địa chỉ sau:

     1. Chuyên mục Hỏi – Đáp trên trang thông tin điện tử của Sở:

     + Địa chỉ: http://tnmthanam.gov.vn/

     2. Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ của Sở:

     + Địa chỉ Email:Sotnmt@hanam.gov.vn

     Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam xin trân trọng Thông báo cho Nhân dân và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam biết để gửi câu hỏi và nhận câu trả lời khi tham gia giao lưu trực tuyến lần 1 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

     Xin trân trọng cảm ơn./.​