Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ TN&MT: Đã tiến hành 51 cuộc thanh tra, 74 cuộc kiểm traBộ TN&MT: Đã tiến hành 51 cuộc thanh tra, 74 cuộc kiểm tra

Tin tức - Sự kiện Thanh tra - Pháp chế  
Bộ TN&MT: Đã tiến hành 51 cuộc thanh tra, 74 cuộc kiểm traBộ TN&MT: Đã tiến hành 51 cuộc thanh tra, 74 cuộc kiểm tra
Trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị thuộc Bộ TN&MT đã tiến hành 51 cuộc thanh tra và 74 cuộc kiểm tra. Kết quả, đã ban hành 1 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 48.000.000 đồng; thu hồi được 178.576.000 đồng tiền sử dụng đất còn nợ vào ngân sách Nhà nước.
<a href="http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/news/Thanh-tra-Phap-che/Bo-TN-MT-Da-tien-hanh-51-cuoc-thanh-tra-74-cuoc-kiem-tra-2188/"> Xem tiếp  </a>

 

Trong đó, Bộ đã thanh tra hành chính 3 cuộc thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm Trắc địa bản đồ biển (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam); Viên Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường).

 

Bộ cũng đã triển khai 3 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường của UBND tỉnh Bắc Giang, Bình Thuận và Kon Tum. Hiện nay, đoàn thanh tra tại Bình Thuận đã thực hiện xong, đang dự thảo kết luận, các đoàn còn lại đang tiến hành thanh tra tại địa phương.

 

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo lĩnh vực, lĩnh vực đất đai đã tiến hành 14 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 26 tổ chức. Lĩnh vực môi trường đã thực hiện 6 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 211 tổ chức. Lĩnh vực khoáng sản đã tiến hành 8 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 74 tổ chức. Lĩnh vực tài nguyên nước tiến hành 1 cuộc kiểm tra đột xuất đối với 3 công trình hồ chứa. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn triển khai 1 cuộc thanh tra đối với 8 trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ tiến hành 2 cuộc kiểm tra đối với 39 tổ chức về hoạt động đo đạc và bản đồ. Lĩnh vực biển và hải đảo có 1 cuộc kiểm tra đột xuất nắm bắt tình hình khắc phục sự cố dầu trôi dạt vào bờ biển tại khu vực biển Rạng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

 

Ngoài ra, Bộ đã thực hiện 6 cuộc kiểm tra việc thực hiện 8 kết luận thanh tra, qua đó ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 48.000.000 VNĐ; kiến nghị thu hồi 178.576.000 đồng tiền sử dụng đất còn nợ vào ngân sách Nhà nước.

Tin liên quan  
Trong đó: 23 lượt đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 20 lượt đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản; 818 lượt đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 95% số đơn). Trong 861 đơn có 430 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý (chiếm 50 %), còn 431 đơn đủ điều kiện xử lý tương đương 431 vụ việc cụ thể: Tranh chấp đất đai: 25 đơn, chiếm 5,80%; Khiếu nại liên quan đến hành chính: 329 đơn, chiếm 76,33%; Đòi lại đất cũ: 12 đơn, chiến 2,78%; Tố cáo: 65 đơn, chiếm 15,08%. Trong 431 vụ việc có: 01 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 14 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, 01 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 14 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai, 401 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Tổng số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao là 14 vụ việc, trong đó có 13 vụ việc đã thẩm tra, xác minh từ năm 2018 chuyển sang. Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 14/14 vụ việc; đến nay Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 08 vụ việc, trong đó: 02 vụ việc khiếu nại sai, 02 vụ việc khiếu nại có đúng có sai và 04 vụ việc khiếu nại đúng. Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ là 30 vụ việc (trong đó có 16 vụ việc từ năm 2018 chuyển sang). Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 30/30 vụ việc; đến nay đã có quyết định giải quyết 05 vụ việc, trong đó: 01 vụ việc khiếu nại đúng và 04 vụ việc khiếu nại sai. Theo đánh giá của lãnh đạo Thanh tra Bộ, công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Thanh tra. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, bộ phận tiếp công dân vẫn tiếp, nghe công dân trình bày để tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra, Lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, trả lời theo quy định pháp luật. Thực hiện rà soát, thẩm tra xác minh, giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ. (26/04/2019)