Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải quyết đơn thư, tinh gọn thủ tục

Tin tức - Sự kiện Thanh tra - Pháp chế  
Giải quyết đơn thư, tinh gọn thủ tục
Tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải đáp thắc mắc của đại biểu Quốc hội, người dân, doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, nhanh gọn là các nỗ lực của Bộ TN&MT trong 3 tháng qua.

*Giảm số lượng đơn phản ánh

Trong quý III năm 2021, Bộ TN&MT đã tiếp nhận được 529 lượt đơn tương ứng với 245 vụ việc (do có 284 đơn trùng, không đủ điều kiện, chiếm 53,69%). So với cùng kỳ năm 2020, số đơn gửi đến Bộ giảm 634 đơn. Trong 529 đơn, có 512 đơn thuộc lĩnh vực đất đai; lĩnh vực môi trường có 14 đơn, đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản là 03 đơn.

Trong 245 đơn thư phải xử lý là 245 vụ việc, có 11 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ; 03 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng và 05 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai 5 của địa phương; 226 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (chiếm 92,24 % số vụ việc). Những đơn thư không thuộc thẩm quyền đã được Bộ TN&MT hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Qua đường dây nóng, Thanh Tra Bộ TN&MT đã tiếp nhận 81 thông tin của người dân, đã phát hành 19 công văn yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Bộ TN&MT. Đối với 62 thông tin có nội dung liên quan đến khiếu nại, kiến nghị, hỏi đáp đã được cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn trực tiếp cho công dân. Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT đã tiếp nhận tổng số 220 ý kiến của công dân.

Để trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ TN&MT đã trả lời 58 kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện và Văn phòng Chính phủ chuyển đến. Đồng thời, Bộ đã có văn bản gửi 26 Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố để trả lời kiến nghị đến cử tri; đã trả lời 96 kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV, gửi văn bản đến 31 Đoàn Đại biểu Quốc các tỉnh, thành phố để trả lời cử tri. 7 Bộ đã có các văn bản gửi đến các Bộ: Nội Vụ, Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp phối hợp trả lời 07 kiến nghị của cử tri theo phân công của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Bộ đang triển khai trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện và Văn phòng Chính phủ chuyển đến.

* Đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 85% thủ tục hành chính

Trong 3 tháng qua, Bộ TN&MT tiếp tục rà soát phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ TN&MT. Theo đó, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa: 153/178 (đạt 85%).

Trong đó, số lượng các thủ tục được đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa ở các lĩnh vực lần lượt là: đất đai: 12/16 TTHC (chiếm 70,5%); địa chất và khoáng sản: 28/32 TTHC (chiếm 87,5%); tài nguyên nước: 27/32 TTHC (chiếm 84,3%); khí tượng thủy văn: 8/8 TTHC (chiếm 100%); biển và hải đảo: 25/25 TTHC (chiếm 100%); đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý: 1/3 TTHC (chiếm 33%); môi trường: 52/62 TTHC (chiếm 83,87%).

Hiện Bộ đã dự thảo hồ sơ công bố TTHC mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ và đã được ký ban hành.

Bộ TN&MT cũng đã công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia 58 TTHC, cụ thể: 05 thủ tục hành chính mới (trong đó có 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Cảng vụ hàng không; 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh); 51 thủ tục được sửa đổi, bổ sung (trong đó có 01 thủ tục thuộc Bộ TN&MT thực hiện; 45 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh;14 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 01 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã); 02 thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm giải quyết của cấp cấp huyện.

Bộ tiếp tục duy trì việc cung cấp thông tin các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ qua trang tin pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; cơ sở dữ liệu quốc gia về Pháp chế; duy trì việc tiếp nhận, trả lời các vướng mắc về quy định pháp luật TN&MT nói chung và pháp luật về TN&MT liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng.​


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường
Tin liên quan  
Trong đó: 23 lượt đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 20 lượt đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản; 818 lượt đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 95% số đơn). Trong 861 đơn có 430 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý (chiếm 50 %), còn 431 đơn đủ điều kiện xử lý tương đương 431 vụ việc cụ thể: Tranh chấp đất đai: 25 đơn, chiếm 5,80%; Khiếu nại liên quan đến hành chính: 329 đơn, chiếm 76,33%; Đòi lại đất cũ: 12 đơn, chiến 2,78%; Tố cáo: 65 đơn, chiếm 15,08%. Trong 431 vụ việc có: 01 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 14 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, 01 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 14 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai, 401 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Tổng số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao là 14 vụ việc, trong đó có 13 vụ việc đã thẩm tra, xác minh từ năm 2018 chuyển sang. Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 14/14 vụ việc; đến nay Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 08 vụ việc, trong đó: 02 vụ việc khiếu nại sai, 02 vụ việc khiếu nại có đúng có sai và 04 vụ việc khiếu nại đúng. Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ là 30 vụ việc (trong đó có 16 vụ việc từ năm 2018 chuyển sang). Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 30/30 vụ việc; đến nay đã có quyết định giải quyết 05 vụ việc, trong đó: 01 vụ việc khiếu nại đúng và 04 vụ việc khiếu nại sai. Theo đánh giá của lãnh đạo Thanh tra Bộ, công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Thanh tra. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, bộ phận tiếp công dân vẫn tiếp, nghe công dân trình bày để tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra, Lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, trả lời theo quy định pháp luật. Thực hiện rà soát, thẩm tra xác minh, giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ. (26/04/2019)