Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường họp xây dựng định hướng thanh tra năm 2020

Tin tức - Sự kiện Thanh tra - Pháp chế  
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường họp xây dựng định hướng thanh tra năm 2020
Chiều ngày 16/8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng:Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường họp xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2020.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ cho biết: Được giao chủ trì xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng định hướng Chương trình thanh tra năm 2020 của Ngành.

Theo đó, nội dung thanh tra đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, sẽ tập trung vào việc thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành theo từng lĩnh vực của Bộ  tập trung vào các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Với nội dung thanh tra tại các địa phương, Bộ sẽ tập trung vào các lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ và thanh tra trách nhiệm.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo các đơn vị và ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tới việc xây dựng Chương trình Thanh tra năm 2020 phải đúng, trúng những đối tượng và nội dung cần thanh tra; lựa chọn những vấn đề, khu vực đang gây bức xúc trong dư luận.

Bộ trưởng nhất trí với các Thứ trưởng trong quá trình thanh tra sẽ kết hợp nhiều lĩnh vực (đất đai - môi trường; môi trường - khoáng sản…) đối với những tổ chức, cá nhân trên địa bàn từng địa phương; lồng ghép với các nội dung chuyên đề, thanh tra chuyên ngành của từng lĩnh vực để phù hợp với thực tế.

Lãnh đạo Bộ cũng thống nhất việc Thanh tra Bộ sẽ tổ chức lại công tác thanh tra, hướng dẫn, tập huấn cho các cán bộ thanh tra để từ đó lựa chọn được những nhân sự có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị phải gắn trách nhiệm cụ thể tới từng cán bộ thanh tra, trưởng đoàn thanh tra để công tác thanh tra đảm bảo được sự minh bạch, khách quan, trách nhiệm.​


Theo Bộ tài nguyên và môi trường
Tin liên quan  
Trong đó: 23 lượt đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 20 lượt đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản; 818 lượt đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 95% số đơn). Trong 861 đơn có 430 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý (chiếm 50 %), còn 431 đơn đủ điều kiện xử lý tương đương 431 vụ việc cụ thể: Tranh chấp đất đai: 25 đơn, chiếm 5,80%; Khiếu nại liên quan đến hành chính: 329 đơn, chiếm 76,33%; Đòi lại đất cũ: 12 đơn, chiến 2,78%; Tố cáo: 65 đơn, chiếm 15,08%. Trong 431 vụ việc có: 01 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 14 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, 01 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 14 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai, 401 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Tổng số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao là 14 vụ việc, trong đó có 13 vụ việc đã thẩm tra, xác minh từ năm 2018 chuyển sang. Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 14/14 vụ việc; đến nay Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 08 vụ việc, trong đó: 02 vụ việc khiếu nại sai, 02 vụ việc khiếu nại có đúng có sai và 04 vụ việc khiếu nại đúng. Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ là 30 vụ việc (trong đó có 16 vụ việc từ năm 2018 chuyển sang). Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 30/30 vụ việc; đến nay đã có quyết định giải quyết 05 vụ việc, trong đó: 01 vụ việc khiếu nại đúng và 04 vụ việc khiếu nại sai. Theo đánh giá của lãnh đạo Thanh tra Bộ, công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Thanh tra. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, bộ phận tiếp công dân vẫn tiếp, nghe công dân trình bày để tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra, Lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, trả lời theo quy định pháp luật. Thực hiện rà soát, thẩm tra xác minh, giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ. (26/04/2019)