Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần tạo bước đột phá trong công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

Tin tức - Sự kiện Thanh tra - Pháp chế  
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần tạo bước đột phá trong công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường
“Ngành thanh tra cần bám sát và quán triệt phương châm năm 2019 của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” để tạo bước đột phá trong công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường, trở thành công cụ sắc bén, hữu hiệu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ngành” - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2019 sáng ngày 27/2 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Ngành thanh tra tài nguyên và môi trường cần bám sát và quán triệt phương châm năm 2019 của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" để tạo bước đột phá trong công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường, trở thành công cụ sắc bén, hữu hiệu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ngành.

Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ thanh tra Ngành tài nguyên môi trường cần phải thể hiện được sự trình độ chuyên môn, liêm khiết, công minh khi thực hiện nhiệm vụ được giao, để tạo được niềm tin cho nhân dân.

“Các đồng chí phải tinh thông chuyên môn; công minh trong các nhiệm vụ được Nhà nước, Chính phủ giao phó; phải đóng vai trò là “bao Công" của Chính phủ, của Ngành, của địa phương thì mới xây dựng được hình ảnh đẹp và sự tin tưởng của nhân dân. Khi đó mới có thể đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao." – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Đưa công tác thanh tra đi vào chiều sâu

Đối với công tác chuyên môn, Bộ trưởng đề nghị thường xuyên tăng cường thanh tra đột xuất để giải quyết tình trạng nhũng nhiễu, hành dân; gây bức xúc trong dư luận, trong đó tập trung trọng tâm về đất đai, những cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị cần có sự phối hợp tốt trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra hàng năm, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp giữa Bộ, ngành và địa phương trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Đa dạng hóa các kênh thông tin để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân đối với công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

Bộ trưởng cũng đề nghị cần gắn trách nhiệm và nâng cao hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành của người đứng đầu các đơn vị thanh tra, từ đó đưa ra những ý kiến tham mưu kịp thời, khách quan tới các cấp; giải quyết theo thẩm quyền các nhiệm vụ được giao. "Năm 2019 sẽ đưa công tác thanh tra đi vào chiều sâu, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đề cập đến công tác phối hợp giữa các địa phương với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách và pháp luật về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; trao đổi và chia sẻ thông tin, giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách, pháp luật và giải quyết, tháo gỡ khó khăn và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra ở địa phương.

“Tôi đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường cần coi công tác thanh tra, kiểm tra là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Các cán bộ, công chức làm công tác thanh tra cần hiểu biết pháp luật, có bản lĩnh, liêm chính, khách quan và công tâm. Tôi mong rằng tinh thần liêm chính, hành động, gần dân của Chính phủ sẽ được toàn Ngành thực thi một cách nghiêm túc trong công tác thanh tra, kiểm tra." – Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo.

 

Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT năm 2019

Đồng quan điểm với các ý kiến của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, lãnh đạo địa phương luôn quan tâm tới ngành tài nguyên và môi trường và đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường thực hiện thanh kiểm tra về đất đai, khoáng sản và môi trường; đặc biệt tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng; đến nay đã giảm nhiều những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phát sinh điểm nóng, hạn chế thấp nhất khiếu nại vượt cấp đến Trung ương.

Ông Đặng Huy Hậu ủng hộ quan điểm tăng cường công tác thanh tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất những nơi có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Khi phát hiện có sai phạm cần phải xử lý dứt điểm, khách quan để các bên đều “tâm phục khẩu phục". Ngoài ra, ông Hậu cũng đề nghị Bộ hỗ trợ địa phương trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu Ngành để phục vụ tốt hơn công tác phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Năm 2018:Công tác thanh tra, kiểm tra đã có sự kết hợp hiệu quả hơn giữa Trung ương và địa phương; gắn với những vấn đề bức xúc từ thực tiễnTại Hội nghị, ông Lê Quốc Trung - Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình bày Báo cáo đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018 của Ngành. Công tác thanh tra, kiểm tra đã có sự kết hợp hiệu quả giữa Trung ương và địa phương; nội dung thanh tra gắn với những vấn đề bức xúc từ thực tiễn như vấn đề vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư.

Trong năm 2018, số cuộc thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực đã tăng 28% so với năm 2017; trong đó, nổi bật là việc triển khai hiệu quả các cuộc thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực của một số địa phương như: Bình Dương, Nghệ An, Quảng Bình…

Năm 2018, toàn Ngành đã thực hiện 530 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; trong đó, Bộ đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất với tỷ lệ 38% so với tổng số các cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện. Một số cuộc thanh tra đã kịp thời xử lý các sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường mà xã hội quan tâm và tạo được sự đánh giá cao của xã hội, như: Kiểm tra, xử lý các dự án sử dụng đất thực hiện chậm tiến độ; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các nhà máy tại Khu kinh tế Dung Quất và các dự án đang hoạt động tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu tại các cảng biển; kiểm tra, xử lý các vụ việc về ô nhiễm, sự cố môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn cả nước; kiểm tra hoạt động khai thác Titan; kiểm tra các dự án san lấp biển, ảnh hưởng đến cảnh quan Vịnh Nha Trang...

Tất cả các cuộc thanh tra do Bộ chủ trì, trước khi triển khai, Bộ đều phối hợp với các địa phương tiến hành khảo sát để kịp thời điều chỉnh, bổ sung về nội dung và đối tượng thanh tra, xử lý triệt để tình trạng chồng chéo với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ông Lê Quốc Trung - Chánh Thanh tra Bộ TN&MT báo cáo tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT năm 2019

Tiếp tục tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước

Trong năm 2019, theo ông Lê Quốc Trung, toàn Ngành tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh vực; trong đó, Bộ sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với các dự án có quy mô sử dụng đất lớn, các tổ chức sử dụng đất có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường.

Đối với lĩnh vực đất đai, tiếp tục triển khai Đề án "Tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020" với nội dung cụ thể là thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế; triển khai thanh tra về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; việc giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án.

Đối với lĩnh vực môi trường, tập trung thực hiện thanh tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao của một số ngành nghề như: khu công nghiệp, hóa chất, phân bón, y tế, luyện kim, dệt nhuộm, xử lý chất thải nguy hại.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nước ngầm và nước mặt….

Trong 3 ngày diễn ra Hội nghị tập huấn, các đại biểu sẽ được trao đổi, giải đáp các vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các vướng mắc về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đối với lĩnh vực đất đai, Hội nghị cũng sẽ trao đổi, thảo luận về các nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết tranh chấp đất đai; các kết quả thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai năm 2018 trên địa bàn toàn quốc và nội dung thanh tra đất đai năm 2019 theo Đề án “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020"; những nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-TTg),…​

Theo Bộ tài nguyên và Môi trường
Tin liên quan  
Trong đó: 23 lượt đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 20 lượt đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản; 818 lượt đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 95% số đơn). Trong 861 đơn có 430 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý (chiếm 50 %), còn 431 đơn đủ điều kiện xử lý tương đương 431 vụ việc cụ thể: Tranh chấp đất đai: 25 đơn, chiếm 5,80%; Khiếu nại liên quan đến hành chính: 329 đơn, chiếm 76,33%; Đòi lại đất cũ: 12 đơn, chiến 2,78%; Tố cáo: 65 đơn, chiếm 15,08%. Trong 431 vụ việc có: 01 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 14 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, 01 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 14 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai, 401 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Tổng số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao là 14 vụ việc, trong đó có 13 vụ việc đã thẩm tra, xác minh từ năm 2018 chuyển sang. Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 14/14 vụ việc; đến nay Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 08 vụ việc, trong đó: 02 vụ việc khiếu nại sai, 02 vụ việc khiếu nại có đúng có sai và 04 vụ việc khiếu nại đúng. Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ là 30 vụ việc (trong đó có 16 vụ việc từ năm 2018 chuyển sang). Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 30/30 vụ việc; đến nay đã có quyết định giải quyết 05 vụ việc, trong đó: 01 vụ việc khiếu nại đúng và 04 vụ việc khiếu nại sai. Theo đánh giá của lãnh đạo Thanh tra Bộ, công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Thanh tra. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, bộ phận tiếp công dân vẫn tiếp, nghe công dân trình bày để tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra, Lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, trả lời theo quy định pháp luật. Thực hiện rà soát, thẩm tra xác minh, giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ. (26/04/2019)