Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất tại dự á...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất tại dự án xây dựng HTKT KĐT sinh thái và dịch vụ thương mại Lam Hạ, thành phố Phủ Lý
Ngày 04 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 1043/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất tại dự án xây dựng HTKT KĐT sinh thái và dịch vụ thương mại Lam Hạ, thành phố Phủ Lý
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đâythongbao1043.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan