Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Đinh Xá thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Đinh Xá thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Ngày 03 tháng 6 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 203/QĐ-TTDL&PTQĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Đinh Xá thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinh203.pdf
Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất
Tin liên quan