Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả lựa chọn chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự á...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Phê duyệt kết quả lựa chọn chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở tại phường Liêm Chinh thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Ngày 03 tháng 6 năm 2024, Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển Quỹ đất ban hành Quyết định số 204/QĐ-TTDL&PTQĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở tại phường Liêm Chinh thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đâyquyetdinh204.pdf
Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất
Tin liên quan