Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức - Sự kiện Đảng - Đoàn thể  
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 27, 28 tháng 5 năm 2020 sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở TN&MT có 14 chi bộ trực thuộc với 126 Đảng viên. Nhiệm kỳ qua cùng với sự phối hợp tích cực của các tổ chức, đoàn thể và sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan  Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực đề ra.

Đặc biệt, Đảng bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Hàng năm, Đảng ủy Sở tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đúng hướng dẫn về kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Nam lần thức XIX.

Công tác xây dựng Đảng , từ tháng 5/2015 đến nay, Đảng bộ Sở đã xét, đề nghị Đảng ủy cấp trên quyết định kết nạp Đảng cho 17 quần chúng, đạt 113% so với chỉ tiêu Đại hội 2015-2020 đề ra. Qua bình xét, đánh giá, từ năm 2015-2019, có 98% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có trường hợp đảng viên bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

Công tác kiểm tra giám sát được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy, UBKT đảng ủy sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa. Qua kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT được quan tâm thực hiện đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức các chương trình, nghị quyết của Đảng.

Đại hội cũng đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm kỳ qua, Sở đã chủ trì xây dựng, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các quy định về bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, tạo khung pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên môi trường hiệu quả, bền vững; kịp thời ban hành, triển khai hướng dẫn các văn bản thi hành pháp luật về lĩnh vực ngành quản lý để đáp ứng yêu cầu trong quản lý và phục vụ quản lý theo quy định hiện hành.

Ở lĩnh vực quản lý đất đai, công tác Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được lập, phê duyệt phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, là công cụ quan trọng của công tác quản lý nhà nước đối với đất đai, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm thực hiện ở 3 cấp, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho người sử dụng đất và đã cơ bản cấp xong GCN cho các đối tượng sử dụng đất đủ điều kiện cấp GCN.

Công tác Quản lý Khoáng sản được quan tâm với mục tiêu tiết kiệm nguồn tài nguyên cho thế hệ sau, phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường được tăng cường, chú trọng xử lý các vấn đề nổi cộm như: Xử lý vấn đề ô nhiễm sông Nhuệ-Đáy;  Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được đặc biệt quan tâm, xử lý. 5 năm qua, Sở TN&MT đã nhận tổng số 248 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường. Qua xem xét, phân loại đơn cho thấy, không có đơn thư thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở giải quyết, Sở đã có văn bản hướng dẫn công dân đến các cơ quan thẩm quyền để giải quyết ...

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020-2025  Đảng bộ Sở TN&MT đề ra mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, phấn đấu 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể thuộc Sở đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ...

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Cấp 100% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đủ điều kiện; cơ bản cấp xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 100% rác thải đô thị được thu gom và xử lý; 98% rác thải nông thôn được thu gom trong đó có 95-98% được xử lý.

Qua 2 ngày với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí và  bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

bb1823efb3b14eef17a0.jpg

Đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Nhiệm kỳ 2020-2025

bch.jpg

Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường  Hà Nam.