Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ...

Tin hoạt động  
Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 trên các lĩnh vực quản lý.
Đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy , Giám đốc Sở TN&MT Hà Nam trong hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 diễn ra vào sáng ngày 31/12/2020 của Đảng bộ sở Tài nguyên và môi trường Hà Nam. Về dự còn có đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, trưởng các đoàn thể, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hảo đánh giá, năm 2020, Đảng bộ Sở tài nguyên và môi trường đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trên mọi mặt như: tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng Đảng, xây dựng củng cố và ổn định tổ chức Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của Đảng ủy khối.

Là một khối đoàn kết thống nhất, thi đua sôi nổi trong cơ quan

Năm 2020 là một năm Đảng bộ Sở TN&MT lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với khối lượng công việc lớn, nhiều việc phát sinh trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, nước, giải quyết đơn thư của công dân và chịu những ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ TN&MT và đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sự đoàn kết nhất trí của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ sở TN&MT đã vươn lên, hoàn thành các nhiệm vụ công tác trên các mặt hoạt động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Anh 1.png

Đồng chí Nguyễn Văn Hảo- TUV - Bí thư Đảng ủy , GĐ Sở TN&MT Hà Nam phát biểu tại hội nghị 

Cụ thể trong năm 2020, Đảng bộ Sở TN&MT Hà Nam làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng củng cố và ổn định tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan. Kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng; làm tốt công tác kiểm tra của đảng bộ. Lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực quản lý. Cán bộ đảng viên có sự đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phần lớn có kiến thức, hăng hái, nhiệt tình trong công tác và có chí hướng phấn đấu. Bên cạnh những thuận lợi, còn có một số vấn đề gây khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ như: một số bộ phận hoạt động phân tán, còn có đảng viên chưa đáp ứng về kỹ năng quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ… Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, toàn Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

​Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành 

 Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, năm 2021 Đảng uỷ sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức viên chức làm tốt những nhiệm vụ của ngành. Trong đó đặc biệt chú ý đến công tác xây dựng Đảng mà nhiệm vụ then chốt là vấn đề giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lãnh đạo của các đoàn thể quần chúng. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 nêu rõ, trước hết cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên, công nhân viên chức thông qua việc tuyên truyền nhân dịp những ngày lễ lớn của dân tộc. Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường và tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi, nội bộ đoàn kết. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Bồi dưỡng phát triển đảng viên đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng, phấn đấu năm 2021 kết nạp được từ 03 đến 05 quần chúng ưu tú vào Đảng trở lên. Trong sinh hoạt thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo của các đoàn thể quần chúng cần tăng cường hơn nữa nhằm phát huy tối đa vai trò của từng tổ chức, góp phần động viên cán bộ trong toàn đảng bộ hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo công đoàn cơ sở cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua toàn cơ quan. Lãnh đạo Đoàn thanh niên cần bồi dưỡng hoài bão lý tưởng cách mạng trong thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng…

Anh 3.png

Đ/c Nguyễn Văn Hảo - TUV – Bí thư Đảng bộ Sở TN&MT trao Giấy khen của Đảng bộ cho các chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hảo đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đối với Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.