Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở TN&MT Hà Nam tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tin tức - Sự kiện Đảng - Đoàn thể  
Đảng bộ Sở TN&MT Hà Nam tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện kế hoạch số 13-KH/ĐUK ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam. Ngày 17,18-3, Đảng bộ Sở TN&MT Hà Nam tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ theo hình thức học qua truyền hình. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hảo – TUV, Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở TN&MT Hà Nam; đồng chí Nguyễn Anh Tho – Phó ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí Bí thư Chi bộ và toàn thể đảng viên trong Sở.
Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững các nội dung của Nghị quyết để từ đó triển khai gắn với nhiệm vụ thực tế trong đơn vị nhằm đạt hiệu quả cao, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
New Picture (8).png
Đồng chí Nguyễn Văn Hảo - TUV, Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở TN&MT Hà Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị
            Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hảo nhấn mạnh, việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong cuộc sống, nói đi đôi với làm. Đồng chí đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ chú ý lắng nghe, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn ở đơn vị mình. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền về nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả.
Cùng với đó, các chi bộ cần làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phải tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với thực tiễn tại đơn vị. Trong quá trình tuyên truyền phải kịp thời lý giải những băn khoăn vướng mắc của cán bộ, đảng viên về nội dung Nghị quyết; kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực của các đảng viên; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ.
Tại hội nghị, đảng viên đã được nghe các Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các báo cáo chuyên đề qua truyền hình gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần t
hứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.