Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả an toàn phòng cháy, chữa cháy

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Kế hoạch tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả an toàn phòng cháy, chữa cháy
Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 1257/KH-STN&MT về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả an toàn phòng cháy, chữa cháy
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết cong van so 1257.pdf