Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn về Biến đổi khí hậu và Kỹ năng ứng phó với biến đối khí hậu cho mô hình điểm Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường tại tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Hội nghị tập huấn về Biến đổi khí hậu và Kỹ năng ứng phó với biến đối khí hậu cho mô hình điểm Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường tại tỉnh Hà Nam
Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2015-2020.

         Ngày 02/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị Hoàng Gia, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Ban tổ chức Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Ban Tôn giáo, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn về BĐKH và kỹ năng ứng phó với BĐKH cho hơn 80 chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

         Tới dự Hội nghị có ông Ngô Sách Thực- Phó chủ tịch Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam- Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2015-2020. Ông Nguyễn Văn Thanh -Ủy viên Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, thành viên ban chỉ đạo Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2015-2020; Ông Phạm Văn Tấn- Phó cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Đức Hiếu- Phó Chủ tịch ủy ban mật trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam. Đặc biệt là sự hiện diện của hơn 80 chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện lãnh đạo tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

New Picture.png

Toàn cnh hi ngh

        Ông Ngô Sách Thực- Phó chủ tịch Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam- Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Chương trình phát biểu khai mạc hội nghị. Trong bài phát biểu khai mạc, ông đã chỉ rõ hiện nay nhân loại đang phải đối mặt với những thử thách nghiêm trọng do ô nhiễm môi trường và Biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, ô nhiễm môi trường, suy thoái và suy giảm tài nguyên, biến đổi khí hậu nhanh và phức tạp đã và đang là những rào cản lớn đối với quá trình phát triển bền vững của đất nước.

         ​Trước bối cảnh đó, Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã thực hiện chủ trương nhất quán là phát triển kinh tế phải đi đối với bảo vệ môi trường; kinh tế xã hội và môi trường là trung tâm để Việt Nam phát triển bền vững. Đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi mô hình kinh tế, cơ cấu năng lượng, chủ trương thu hút đầu tư. Tập trung hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn để tăng cường quản lý, thiết lập hàng rào kỹ thuật bảo vệ môi trường. Xây dựng các Chiến lược, Kế hoạch hành động nhằm bảo vệ, phục hổi môi trường tự nhiên.

        Đồng hành với nỗ lực của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, các tôn giáo Việt Nam đã tích cực hưởng ứng lười kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn cả nước đã tích cực tham gia có hiệu quả vào các chương trình hành động bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH thông qua nhiều hoạt động cụ thể của từng tôn giáo như: Việc chuyển tải thông điệp, tuyên truyền vận động sâu rộng trong nội bộ tổ chức và tín đồ tôn giáo về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, hiểm họa nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường, biến đối khí hậu với đời sống con người; vận động các chức sắc, tín đồ cam kết tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH; chung tay bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên,…

  New Picture (2).png         

Ông Phm Văn Tn- Phó cc trưởng Cc Biến đi khí hu-

B Tài nguyên và Môi trường trao đi ti Hi ngh 

        Mục đích của Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp thêm những thông tin cơ bản về BĐKH ở Việt Nam; các định hướng chiến lược, chính sách và chương trình liên quan đến BĐKH của Việt Nam; vai trò của các tôn giáo và việc phát huy vai trò của các tôn giáo trong bải vệ môi trường và ứng phó với BĐKH. Từ đó đưa ra những biện pháp và kỹ năng để ứng phó với BĐKH, giảm thiểu, quản lý rủi ro thiên tai. Đồng thời, Hội nghị cũng là dịp để trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm và bổ sung những kinh nghiệm thực tiễn giúp chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện lãnh đạo tôn giáo trên địa bàn tỉnh vừa thực hành giáo lý tôn giáo của mình, vừa tham gia có hiệu quả hơn trong công tác ứng phó với BĐKH, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.