Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư sô 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thông tư sô 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 

Số hiệu văn bản: 37/2014/TT-BTNMT
Ngày hiệu lực :  30/06/2014
Thuộc chủ đề  13/08/2014
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người kí :  Nguyễn Mạnh Hiển
Nội dung : Thông tư này quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

Click vào đây để xem chi tiết