Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư

Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư

 

Số hiệu văn bản 38/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/072014
Ngày hiệu lực  18/08/2014
Cơ quan ban hành Bộ TN&MT
Người kí   Trần Hồng Hà 
Người kí  Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư

Click vào đây để xem chi tiết