Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, khai thác hệ thống thông tin đất đai

 

Số hiệu văn bản: 34/2014/TT-BTNM
Ngày ban hành  30/06/2014
Ngày hiệu lực  13/08/2014
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người kí  Nguyễn Mạnh Hiển
Nội dung : Thông tư này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Click vào đây để xem chi tiết