Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

 

Số hiệu văn bản: 28/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 02/06/2014
Ngày hiệu lực : 17/07/2014
Cơ quan ban hành : Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người kí : Nguyễn Mạnh Hiển
Nội dung  Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Click vào đây để xem chi tiết