Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 02 tháng 6 năm 2014 về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

 

Click vào đây để xem chi tiết