Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ TN&MT

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ TN&MT
Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

Ngày ban hành  

19/05/2014

Ngày hiệu lực  05/07/2014
Thuộc chủ đề Văn bản quy phạm pháp luật - Quản lý đất đai
Cơ quan ban hành : Bộ TN&MT
Người kí         Nguyễn Mạnh Hiển 

Nội dung :

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ TN&MT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

Ngày ban hành   19/05/2014
Ngày hiệu lực  05/07/2014
Thuộc chủ đề Văn bản quy phạm pháp luật - Quản lý đất đai
Cơ quan ban hành : Bộ TN&MT
Người kí    Nguyễn Mạnh Hiển 
Nội dung  Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ TN&MT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

 

Click vào đây để xem chi tiết