Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Ngày ban hành  30/06/2014
Ngày hiệu lực 30/06/2014
Cơ quan ban hành : Bộ TN&MT
Người kí Nguyễn Minh Quang
Nội dung  Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thuộc chủ đề : Văn bản pháp quy

Click vào đây để xem chi tiết