Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Công khai thông tin Công khai Hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống TTHC  
Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Ngày 20 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 4535/VPUB-HCCKSTT về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đâyCongvanso4535.pdf
Phụ lục chi tiết đi kèm xem chi tiết tại đây Phụ_lục_11.11.pdf