Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị cho các tỉnh thuộc dự án VILG

Dự án VILG Tài liệu Dự án  
Về việc đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị cho các tỉnh thuộc dự án VILG
Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Ban quản lý dự án VILG cấp trung ương có ban hành công văn số 222/BQLDAVLIG-ĐT về việc đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị cho các tỉnh thuộc dự án VILG
Nội dung Công văn xem chi tiết 01CV huong dan dau thau thiet bi V1.6 Lan 2_Signed.pdf
Theo Bộ tài nguyên và Môi trường